Khuyến mãi Khuyến mãi

THANH TOÁN QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG 

- NGÂN HÀNG MB BANK CN SÓC TRĂNG

-SỐ TK : 6700 101 562 003

-TÊN TK : QUÁCH PHAN TUẤN

 

- NGÂN HÀNG AGRIBANK CN SÓC TRĂNG

-SỐ TK : 7600 205 060 699

-TÊN TK : QUÁCH PHAN TUẤN

 

-NGÂN HÀNG VIETCOMBANK CN SÓC TRĂNG

-SỐ TK : 0321 000 866 804

-TÊN TK : QUÁCH PHAN TUẤN

 

- NGÂN HÀNG BIDV CN SÓC TRĂNG

-SỐ TK :7421 0000 531 410

-TÊN TK : QUÁCH PHAN TUẤN

 

Thu gọn